Οι μυρμηγκιές ή μυρμηκίες είναι επιδερμικές βλάβες του δέρματος που οφείλονται στον Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV). Είναι καλοήθεις και μεταδοτικές.  Προσβάλλουν και τα δύο φύλλα και όλες τις ηλικίες (ιδιαίτερα παιδική και εφηβική). Ανάλογα με τη μορφή και τη θέση στην οποία εμφανίζονται, διακρίνονται:

  • στις κοινές μυρμηκίες
  • στις πελματιαίες μυρμηκίες
  • στις ομαλές νεανικές μυρμηκίες

Θεραπεύονται με Laser CO2 και με κρυοπηξία.