Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου www.tsakiriamalia.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

Cookies στο σύνολο: 22

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (6)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του website. Το website δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τα συγκεκριμένα cookies.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

wc_cart_created              tsakiriamalia.gr             HTML                  Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στο website.

Πηγή: https://tsakiriamalia.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver= 4.5.2

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

 

wc_cart_hash_#              tsakiriamalia.gr             HTML                  Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: https://tsakiriamalia.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver= 4.5.2

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

 

wc_fragments_#               tsakiriamalia.gr              HTML                 Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: https://tsakiriamalia.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver= 4.5.2

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

 

woocommerce_cart_hash    tsakiriamalia.gr              HTTP                 Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στο website για να θυμάται τα επιλεγμένα προϊόντα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο website να προωθεί στον επισκέπτη σχετικά προϊόντα βασισμένα στο περιεχόμενο του καλαθιού αγορών.

Πηγή: tsakiriamalia.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

 

woocommerce _items_in_cart    tsakiriamalia.gr              HTTP                 Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στο website για να θυμάται τα επιλεγμένα προϊόντα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο website να προωθεί στον επισκέπτη σχετικά προϊόντα βασισμένα στο περιεχόμενο του καλαθιού αγορών.

Πηγή: tsakiriamalia.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

 

wp_woocommerce _session_#    tsakiriamalia.gr              HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή: tsakiriamalia.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες των websites να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με το website συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                      tsakiriamalia.gr                   HTTP                   2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του website από τον επισκέπτη.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_gat                                       tsakiriamalia.gr                   HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων.

Πηγή:  Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

_gid                           tsakiriamalia.gr          HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί το website.

Πηγή: Inline script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ) (13)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες στα websites. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE                     ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

__fb_chat_plugin                   tsakiriamalia.gr                    HTML               Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να καταγράφει τη διάδραση του χρήστη με το Facebook chat-widget που υπάρχει στο website.

Πηγή: https://tsakiriamalia.r.worldssl.net/wp-content/cache/min/1/13a645bdc98603c7141b 3b4341a0f621.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Σουηδία

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

common/cavalry_endpoint.php    tsakiriamalia.gr               Pixel               Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη από πολλαπλά websites, προκειμένου να εμφανίσει σχετικές διαφημίσεις. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει στο website να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό που εμφανίζονται οι ίδιες διαφημίσεις.

Πηγή: https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart= 1609933493351t_start=1609933493352t_domcontent=1609

933493356t_layout=1609933493496t_onload=1609933493496t_paint=1609933493496t_creport=1609933493497t_tti=1609933493356lid=6914611702891804049-0 via https://tsakiriamalia.r.worldssl.net/wp-content/cache/min/1/13a645bdc98603c7141b3b4341a0f621.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ολλανδία

 

 

IDE                             doubleclick.net                         HTTP                                 1 χρόνο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του website μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

Πηγή: https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

messaging_plugin_http://tsakiriamalia.gr/_1947467858804163         facebook.com                      HTML                  Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αταξινόμητο

Πηγή https://tsakiriamalia.r.worldssl.net/wp-content/cache/min/1/13a645bdc98603c7141b 3b4341a0f621.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ολλανδία

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

test_cookie                      doubleclick.net                      HTTP                  1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο φυλλομετρητής του χρήστη υποστηρίζει cookies.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

VISITOR_INFO1_LIVE             youtube.com                  HTTP                  179 μέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

YSC                                     youtube.com                        HTTP                    Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να κρατάει στατιστικά στοιχεία των βίντεο από το YouTube που έχει παρακολουθήσει ο χρήστης.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

yt-remote-cast-installed       youtube.com                 HTML                Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

yt-remote-connected-devices         youtube.com        HTML             Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

yt-remote-device-id        youtube.com                      HTML                  Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

yt-remote-fast-check-period       youtube.com          HTML              Session

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

yt-remote-session-app                youtube.com              HTML              Session

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

yt-remote-session-name              youtube.com              HTML              Session

Περιγραφή σκοπού του cookie:Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/rhrp8qgmghm

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι